Následující odkazy směřují na vybrané WWW servery, které nabízí zajímavé informace využitelné v každodenní praxi.

Portál veřejné správy České republiky

Státní správa

 

Praktické informace

Rejstříky a registry

Zdravotní pojišťovny