XML Výkazy pro přísp. org.

2.990,00  bez DPH

 Umožní připravit formuláře v požadované XML struktuře. Vybrané z nich je možné vyexportovat přímo z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“, ostatní je možné v této aplikaci nově vytvořit, editovat a odeslat do CSÚIS. Odeslání můžete provést bez obálky (pouze výkaz), s obálkou MFČR nebo s obálkou GXML. Licence je pro jeden počítač.
Kategorie:

Popis

 Umožní připravit formuláře v požadované XML struktuře. Vybrané z nich je možné vyexportovat přímo z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“, ostatní je možné v této aplikaci nově vytvořit, editovat a odeslat do CSÚIS. Odeslání můžete provést bez obálky (pouze výkaz), s obálkou MFČR nebo s obálkou GXML. Licence je pro jeden počítač.
Modul plně dostačuje pro splnění legislativních nároků na příspěvkové organizace a samosprávní celky České republiky podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která vešla v platnost 1. ledna 2010 a zásadním způsobem mění účetnictví a výkaznictví těchto účetních jednotek.