TaxEdit S3

4.600,00  bez DPH

TaxEdit pro Money S3 je profesionální software určený pro snadné a rychlé sestavení a tisk různých typů daňových přiznání s přímým přístupem k nápovědě a poučení dle jednotlivých řádků formuláře . Tato verze se liší rozsahem modulů a počtem zpracovávaných poplatníků.

Kategorie:

Popis

TaxEdit pro Money S3 je profesionální software určený pro snadné a rychlé sestavení a tisk různých typů daňových přiznání s přímým přístupem k nápovědě a poučení dle jednotlivých řádků formuláře . Tato verze se liší rozsahem modulů a počtem zpracovávaných poplatníků.
TaxEdit S3 je profesionální daňová kancelář – ideální nástroj pro správu formulářů a přiznání k dani pro účetní firmy, daňové poradce a podniky, které si zpracovávají účetnictví samy. Největší výhodou je to, že se z Money S3 exportují základní údaje přímo do přirozeného prostředí formuláře, který na monitoru vypadá prakticky stejně jako papírový originál. Zde je možné všechna pole opravovat a provádět další úpravy, a to vše s podrobným popisem jednotlivých polí a přímým přístupem ke kontextové nápovědě.

Licence je určena pro maximálně 10 poplatníků s možností aktivace na jednom hlavním a jednom dalším počítači uživatele.

Aplikace se skládá z vlastního ovládacího programu, který zajišťuje správu poplatníků a jejich agendy, a ze sady elektronických šablon jednotlivých dokumentů – formulářů. Z každé šablony je možné vytvořit, uložit a upravovat libovolný počet exemplářů daného formuláře. Jednotlivé šablony pak obsahují informaci o multilicenci, tedy o počtu exemplářů, které lze vytisknout v kvalitě blízké originálnímu tiskopisu, v případě použití barevné tiskárny i v originálních barvách. S jednotlivými šablonami i na jejich základě vzniklými dokumenty formulářů se pracuje způsobem podobným práci se šablonami dokumentů programového balíku Microsoft Office.
Příprava formulářů v programu TaxEdit S3 je ve spolupráci s Money S3 několikrát rychlejší než běžné způsoby. Výsledek také působí profesionálním dojmem díky pokročilým možnostem nastavení. TaxEdit S3 je tak jedním z nepostradatelných pomocníků účetních a daňových odborníků.
Hlavní výhody TaxEditu S3 v bodech
·         Pohodlné vyplňování formulářů s kontrolou i automatickými výpočty, s průvodci komentujícími jednotlivé kroky a s kontextovou nápovědou k programu i k vyplňovaným formulářům.
·         Propojení s Money S3 a naplnění údajů základních účetních výkazů a daňových přiznání přímo z účetních záznamů.
·         Snadné vytvoření opravného nebo dodatečného daňového přiznání z již vytvořeného řádného přiznání.
·         Standardní ovládání aplikace v prostředí Windows (obdobně jako MS Office), možnost pracovat s více přiznáními současně, několikastupňová ochrana před zneužitím údajů.
·         Po každé změně údaje v příslušném přiznání se u všech přiznání zobrazuje daňový základ a vypočtená daňová povinnost.
·         Tisk na bílé listy (v kvalitě originálních formulářů) i do originálních předloh.
·         Správa klientů – poplatníků fyzických i právnických osob a k nim veškeré zpracované agendy vytvořené i v jiných aplikacích pro Windows, včetně správy faksimilií a skenovaných dokumentů.
·         Možnost vystavit pro poplatníka všechny existující registrace k daním.
·         Archiv platných tiskopisů daňových přiznání od roku 1995.
·         Vytváření dokumentů jejich odvozením z jiných – typicky přehledy pro VZP a SSZ odvozené z daňového přiznání nebo tvorba přiznání převzetím údajů z minulých období.
·         Bankovní příkazy pro placení daní a pojištění sestavené automaticky.
·         Výpočty záloh a platební a zálohové kalendáře pro poplatníky.
·         Pravidelná aktualizace pro každé nové daňové období, která zahrnuje legislativní změny promítnuté do nových formulářů MFČR i ostatních dokumentů.
·         V placených variantách obsahuje i právo na bezplatnou kvalifikovanou pomoc prostřednictvím telefonického a e-mailového hotlinu.