Money S3 – Periodická a hromadná fakturace

3.990,00  bez DPH

Modul usnadňuje práci s pravidelně vystavovanými a přijímanými fakturami, jako jsou např. pronájmy, internet či energie.

Kategorie:

Popis

Modul usnadňuje práci s pravidelně vystavovanými a přijímanými fakturami, jako jsou např. pronájmy, internet či energie.

Periodická fakturace umožňuje generovat faktury podle nastaveného intervalu a vzoru. Modul navíc umí doklady sám odesílat na zadané e-mailové adresy.

Modul Periodická fakturace je určen pro systém Money S3 ve verzi 15.100 a vyšší. Uživatelům přináší řadu výhod při práci s pravidelně vystavovanými a přijímanými fakturami.

  • Nastavení začátku a frekvence generování faktur
  • Nastavení vzoru periodické faktury podle již vytvořené či přijaté faktury
  • Možnost nastavení konce generování faktur k určitému datu či po vytvoření konkrétního počtu dokladů
  • Tvorba dokladů k poslednímu dni v měsíci s volbou nastavení pouze pro pracovní dny
  • Možnost nastavit datum plnění DPH v den vystavení dokladu nebo k poslednímu dni předcházejícího měsíce
  • Možnost odesílání faktur v příloze e-mailu ve formátu PDF či XML
  • Pokud má příjemce také program Money S3 a faktura mu přijde ve formátu XML, může ji snadno importovat jako fakturu přijatou jediným kliknutím
  • Zadání e-mailových adres je možné buď z Adresáře, nebo pomocí Adresních klíčů
  • Automatická kontrola pro tvorbu periodických dokladů při spuštění Money S3
  • Možnost nastavení kontroly podle potřeb uživatele

Usnadněte si práci s periodickými fakturami za nájem, energie či internet!