Bezpečnost dat

Uživatelská hesla a přístupová práva účetního programu

Pracuje-li s účetním programem více uživatelů, bývá často vhodné omezit jejich možnosti přístupu k jednotlivým částem systému. Například skladník potřebuje přímý a neomezený přistup ke skladům, objednávkám a fakturaci, ovšem mzdové údaje už patří na starosti jen kolegyni účetní.

Možnost zavedení vstupu na heslo pro uživatele

Money S3 umožňuje volitelně zavést všem uživatelům vstup na heslo a následně omezit jejich přístup do libovolné části systému ve třech úrovních: přístupno bez omezení, pouze k nahlédnutí a zcela nepřístupno.

Můžete tak snadno ošetřit nechtěné modifikace dat i případné neoprávněné pokusy o přístup k nim. Přístupová práva přiděluje a odebírá pouze vyhrazený uživatel – například nadřízený nebo správce systému.

Evidence akcí uživatele

Pro každý doklad se navíc může vést historii akcí, které s ním uživatelé prováděli, což je vhodné například pro situace, kdy s jednou agendou pracuje více uživatelů a potřebují vysledovat, kdo a kdy daný doklad měnil. Akce se evidují i pro veškerou práci s Money S3 – datum a čas přihlášení/odhlášení ze systému, změny agendy apod., a to vše lze samozřejmě filtrovat.

Zamykání dokladů

Vystavené faktury v Money S3 pak vypadají takto

Často je třeba si rozepsaný či nedořešený doklad uložit a zabránit ostatním uživatelům, aby jej modifikovali. V Money S3 lze toto provést jednoduše pomocí funkce zamykání dokladů, která doklad označí jako zamčený, dovolí jej prohlížet (máte-li patřičné oprávnění), ale nikoli modifikovat. To je možné pouze až po jeho opětovném odemčení.

Zálohování dat

Zálohování dat

Tomuto tématu se může vyhnout snad jen ten, kdo nikdy neměl žádné pojištění a spoléhá na přízeň osudu. I počítač je pouze a jenom stroj na zpracování dat a může se porouchat. Pro každý případ je Money S3 vybaveno mechanismem zálohování dat, který ve vhodnou chvíli zabezpečí vytvoření záložní kopie veškerých dat (například při ukončení práce se systémem) s možností zálohování také na cloudová úložiště. I zálohování si můžete naplánovat jako operaci, která se spustí v zadaný čas.