Účetní analýzy

Modul Účetní analýzy slouží ke dvěma hlavním cílům. První z nich je náhled na agregovaná (sečtená či souhrnná) účetní data, který zlepší přehled o ekonomických tocích ve firmě, za druhé významně zjednodušuje práci účetních díky rychlejšímu a operativnějšímu čištění salda.

Výhody modulu v kostce

  • Modul několikrát zrychluje standardní činnost tzv. „čištění salda“ a u větších firem ušetří měsíčně 2-3 dny práce účetního.
  • Manažerům a účetním poskytuje nové analytické informace z účetního deníku i za více účetních roků současně.
  • Modul je datovou kostkou nad účetním deníkem a jednotlivé agregační úrovně jsou zobrazené v přehledném seznamu.
  • Poskytuje tiskové výstupy včetně grafů a exportu celého seznamu do Excelu v libovolných úrovních a přehledně a pohodlně zobrazí jednotlivé agregační úrovně – zvolené konfigurace podle vybraných proměnných (účet, IČ, párovací symbol, datum, středisko, zakázka a činnost).

Účetní analýzy byly oceněny jako IT produkt roku 2009

Objednat v e-shopu

Účetní sestavy

Účetní sestavy umožňují v podstatě libovolný pohled na data účetního deníku podle nejrůznějších kritérií a jejich zobrazení ve formě grafu a exportu do Excelu. Sestava je umístěná na kartě Analýzy / Účetní sestavy a pracujete s ní pomocí běžného průvodce.

Výstup umožňuje zobrazit, tisknout či exportovat jakoukoliv konfiguraci, která se nastaví a uloží přímo v průvodci – zadané konfigurace se ukládají odděleně od konfigurací seznamu Účetní analýzy. Princip tvorby konfigurace Účetních sestav je naprosto shodný se seznamem  Účetní analýzy, avšak sestava buduje základní databázi podle nastavené konfigurace, ze které čerpá své údaje v lokálním, dočasném souboru umístěném na konkrétním počítači uživatele. Tato databáze tedy není „aktivní“ ve smyslu Aktivního salda a nepromítají se do ní další případné změny zaúčtování dokladů. Z tohoto důvodu je umožněno i prohlížení databáze v tzv. „stromečkovém“ seznamu, který zobrazíte pomocí tlačítka Tabulka na poslední straně průvodce.

Jednodušší „čištění salda“ – operativní řešení saldokontních zápisů

Účetní program Money S3 díky modulu Účetní analýzy umožňuje operativní řešení saldokontních zápisů, tj. úpravy prvotních dokladů v podvojném účetnictví tak, aby práce účetních na tzv. „čištění salda“ byla efektivní a podstatně jednodušší.

V novém seznamu se uživateli v přehledné formě zobrazí aktuální saldo včetně agregačních proměnných (účet, IČ, párovací symbol) a konkrétních zaúčtování dokladů na tyto proměnné. Přímo ze seznamu lze měnit i zdrojové doklady a jejich úhrady a zaúčtování, seznam na tyto změny automaticky on-line reaguje. Uživatel si může vybrat konfiguraci seznamu nebo nastavit libovolnou vlastní, do které lze zahrnout i ostatní proměnné účetního deníku, jako jsou středisko, zakázka, činnost nebo datum.

Praktické zkušenosti s účetními analýzami

„Modul účetní analýzy naplnil moji představu o moderním a pokrokovém účetnictví, které šetří čas i nervy svým uživatelům. Základní ekonomická operace zjišťování salda, tedy stavu závazků, pohledávek a jejich uhrazení, zabírala až příliš mnoho času i proto, že naše společnost GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o., zpracovává poměrně rozsáhlou agendu s množstvím účtů a obchodních partnerů. Celý proces vypadal dříve tak, že jsem si vytiskl sestavu Salda, která automaticky spárovala k sobě patřící položky a pořídila výsledný Stav konta dané společnosti. Už samotný tisk několika desítek stránek nebyl příjemný, pak navíc následovalo ruční přepisování, oprava nesprávně zadaných variabilních symbolů, škrtání tužkou a další zdlouhavé opravy. Poté bylo nutné vše zadat zpět do systému… A postup opakovat stále dokola až do doby, než byla sestava konečně v pořádku. Obyčejné saldo sice šetří práci, ale je velmi náročné na čas a pečlivost, každá nepozornost oddálí výsledek minimálně o jeden tisk Salda navíc.“

„Funkce aktivního salda oproti tomu funguje on-line v reálném čase. Na monitoru počítače průběžně vidím spárované symboly a účty a procházím je jako běžný seznam. Jakmile objevím chybu, ihned ji mohu opravit v zaúčtování nebo přímo na konkrétním dokladu, včetně možnosti měnit úhrady dokladu – Money S3 automaticky tyto změny promítne do seznamu Aktivního salda. Představa, že bych i dnes měl nadále pracovat pouze se standardním modulem Salda, mi už připadá naprosto nereálná.“

„Účetní analýzy mi navíc umožňují získávat analytické informace z více účetních let najednou, aniž bych se musel přepínat mezi jednotlivými roky příslušné agendy (typicky například ziskovost zakázek přes více účetních roků a možnost členění podle datových intervalů – týden, měsíc, kvartál apod.). Tyto analytické informace lze získávat pro libovolnou kombinaci následujících proměnných účetního deníku: účet, IČ, párovací symbol, datum, středisko, zakázka a činnost.“

Účetní analýza seskupena podle vybraných parametrů

„Osobně si myslím, že tento modul šetří čas nejen účetním, ale může být velmi dobrým nástrojem i pro manažery a obchodní ředitele. Samozřejmostí jsou tiskové výstupy a možnosti exportu do formátu Excel pro případné další zpracování uživatelem. Zmiňované funkce modulu jsou všestranně uplatnitelné, stejně jako přehled o solventnosti jednotlivých obchodních partnerů.“

„Účetní analýzy by podle mě měly být součástí ekonomického systému každé větší společnosti s náročnější účetní agendou.

Ing. Tomáš Tehlár, ředitel účetní a daňové společnosti GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Jak si modul zakoupit

Přejete-li si Účetní analýzy nejprve vyzkoušet, můžete tak učinit ve Start verzi účetního programu Money S3, kterou nainstalujete do odlišné složky, než v jaké máte stávající licencovanou verzi.

Modul se za cenu 2 990 Kč dá koupit formou rozšíření licence Money S3. Modul si také můžete snadno objednat on-line přímo z www.

Koupit Účetní analýzy na e-shopu.

Zakoupení modulu se vztahuje k celému kompletu včetně jeho dalších síťových či lokálních licencí. Zákazník namísto stávající licence obdrží nové SW licenční číslo, které již obsahuje modul Účetní analýzy. Rozšíření nemá vliv na cenu dalších licencí, ty zůstávají na úrovni daného kompletu, ale má vliv na výši ceny u služby Podpora a Aktualizace.

Při objednávce je třeba uvést číslo licence, kterou si o modul účetní analýzy přejete rozšířit.