TaxEdit S3

Popis systému

TaxEdit pro Money S3 je profesionální software určený pro snadné a rychlé sestavení a tisk různých typů daňových přiznání s přímým přístupem k nápovědě a poučení dle jednotlivých řádků formuláře. Údaje jsou vkládány do obrazovkových šablon, které věrně zobrazují reálné formuláře.

Díky automatizovanému propojení s Money S3 je TaxEdit ideálním nástrojem pro daňové poradce, účetní firmy a další uživatele, kteří využívají služeb tohoto ekonomického systému.

 

Aplikace se skládá z vlastního ovládacího programu zajišťujícího správu poplatníků a jejich agendy a ze sady elektronických šablon jednotlivých dokumentů – formulářů. Z každé šablony je možné vytvořit, uložit a upravovat libovolný počet exemplářů daného formuláře. Jednotlivé šablony pak obsahují informaci o multilicenci, tedy o počtu exemplářů, které lze vytisknout v kvalitě blízké originálnímu tiskopisu, v případě použití barevné tiskárny i v originálních barvách. S jednotlivými šablonami i na jejich základě vzniklými dokumenty formulářů se pracuje způsobem podobným práci se šablonami dokumentů programového balíku MS Office.

Hlavní výhody

  • Pohodlné vyplňování formulářů s kontrolami i automatickými výpočty, průvodci komentující jednotlivé kroky, kontextová nápověda k programu i k vyplňovaným formulářům.
  • Automatizované propojení s Money S3 pro plnění údajů do základních účetních výkazů a daňových přiznání přímo z dat Money S3.
  • Umožňuje snadné vytvoření opravného nebo dodatečného daňového přiznání z již vytvořeného řádného přiznání.
  • Standardní ovládání aplikace v prostředí Windows (obdobně jako Office), možnost pracovat s více přiznáními najednou, několikastupňová ochrana před zneužitím údajů.

   Výběr šablony pro vytvoření nového dokumentu

  • Zobrazuje u všech přiznání daňový základ a vypočtenou daňovou povinnost po každé změně údaje v příslušném přiznání.
  • Tisk na volné listy v kvalitě originálních formulářů s možností tisknout pouze data do originálních předloh.
 • Správa klientů – poplatníků fyzických i právnických osob a k nim veškeré zpracované agendy vytvořené iv jiných aplikacích pro Windows, včetně správy faksimilií a scanovaných dokumentů.
 • Umožňuje vystavit pro poplatníka všechny existující registrace k daním.
 • Archiv platných tiskopisů daňových přiznání od roku 1995.
 • Vytváření dokumentů jejich odvozením z jiných – typicky přehledy pro VZP a SSZ odvozením z daňového přiznání nebo vytváření přiznání převzetím údajů z minulých období.
 • Bankovní příkazy pro placení daní a pojištění sestavené automaticky.

  Daňové přiznání pomocí programu TaxEdit S3

 • Výpočty záloh a platební a zálohové kalendáře pro poplatníky.
 • Pravidelná aktualizace vždy pro nové daňové období zahrnující legislativní změny promítnuté do nových formulářů MF ČR i ostatních dokumentů.
 • Podpora bezplatné kvalifikované pomoci prostřednictvím telefonické a e-mailové HOT-LINE.

Funkce usnadňující obsluhu programu

 • Číselníky: Opakovaně zadávané údaje je možné vybírat z předem naplněných seznamů – číselníků.
 • Navigace: Navigace ve formulářích je rozšířena o průběžně zobrazované okno s obsahem formuláře včetně klíčových hodnot jednotlivých sekcí a o tlačítka, která přímo ve formuláři slouží k přechodu na jiné stránky (například přílohy).
 • Kontextová nabídka: Položky v databázi jsou opatřeny bohatou kontextovou nabídkou, která se objeví po stisku pravého tlačítka myši, všechny hlavní funkce lze vyvolat i klávesovými zkratkami.
 • Přílohy: Libovolné pole ve formulářích je možné opatřit rozpisovou přílohou s automatickým přenosem výsledků rozpisu.
 • Kartotéka nemovitostí a vozidel: Program je pro možnost evidence většího množství nemovitostí nebo vozidel, tedy zpracování rozsáhlých přiznání k dani z nemovitostí nebo k silniční dani vybaven další databázovou nadstavbou, s jejíž pomocí se evidují všechny pozemky a stavby nebo vozidla včetně praktických údajů nad rámec daňového přiznání. Ze základních informací uložených v databázi se automaticky generují přiznání a všechny potřebné přílohy a přehledové sestavy pro jednotlivé finanční úřady.
 • Internet: Aktualizace šablon je pro uživatele neustále k dispozici na webových stránkách nebo i automaticky přímo z aplikace. Uživatelé mají dále možnost připojit se ke konferenci, ve které jsou zveřejňována upozornění na novinky v programu a diskuse uživatelů.
 • Vícestupňové třídění: Možnosti kombinací vícenásobného třídění a filtrování (více druhů daní, více zdaňovacích období, zálohy, přeplatky atd.).
 • Jeden platební kalendář
  Univerzální platební kalendář ke všem daním a dalším platbám za klienta, které vyplynou ze sestavených daňových přiznání (mimo DPH, daň spotřební apod.)
 • Propojení na externí aplikace
  Možnost vytvoření textového dokumentu podle uživatelské šablony přednaplněné daty z TaxEdit pro Money S3.
 • Elektronický podpis
  Program je připraven pro komunikaci se státní správou a pro zabezpečení dokumentů elektronickým podpisem.
 • Elektronické podání daňového přiznání
  Funkční export dat přiznání k dani silniční pro elektronické předání správci daně podle formátu definovaného MF ČR.
 • Elektronické zasílání vyplněných tiskopisů klientovi
  Odeslání formuláře TaxEdit pro Money S3 v nativním formátu nebo v tisknutelné podobě vícestránkového souboru TIFF s kompresí dat. Odeslané dokumenty je možné zabezpečit elektronickým podpisem.
 • Diferencovaný přístup pro síťovou verzi
  Další rozšíření přístupových práv v síťové verzi, možnost zamykat dokumenty pro výlučný přístup jednoho uživatele. Správci mohou definovat úrovně přístupu jednotlivých uživatelů k různým poplatníkům i různým druhům daní.
 • Aktivní propojení formulářů
  Formuláře vzniklé odvozením z jiných jsou trvale propojeny se svými zdroji. Například Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je trvale propojeno s odvozenými soubory – přehled pro zdravotní pojištění a sociální pojištění. Změny v původním formuláři vyvolají nabídku na promítnutí změněných údajů do přehledů.

Systémové požadavky

 • Osobní počítač s operačním systémem MicroSoft Windows 7 a vyšší.
 • Operační paměť min. 1 GB (dle systému).
 • 200 MB diskového prostoru.

Podpora e-mailem a telefonem

Logo společnosti LuytenTechnická podpora pro registrované uživatele je zabezpečována společností Luyten CZ, s.r.o, na lince +420 548 210 607 nebo na e-mailové adrese taxedit@luyten.cz.

 Bezplatná zkušební verze

Pokud máte zájem seznámit se systémem TaxEdit S3 podrobněji, můžete si jej stáhnout z internetu nebo vám rádi zašleme zdarma CD s bezplatnou verzí tohoto systému, která umožňuje až do registrace editovat vždy jen první stranu formulářů.

  Název Velikost
TaxEdit S3 TaxEdit S3 48 MB

Ceny nabízených kompletů TaxEdit S3

TaxEdit pro Money S3 je profesionální řešení daňové kanceláře (nejenom) pro uživatele ekonomického systému Money S3 – daňové poradce, účetní firmy i živnostníky. Systém nabízí elektronický spisový archiv a inteligentní daňové formuláře s komfortním předáváním výstupů z prostředí Money S3. Systém je nabízen v následujících dvou typových řadách.

Řada TaxEdit pro Money S3

Komplety v této řadě jsou nabízeny za zvýhodněné ceny, přičemž nabídka platí pouze pro uživatele Money S3, pro uživatele jiných systémů není TaxEdit pro Money S3 dostupný. V nabídce jsou dvě varianty systému – TaxEdit START a TaxEdit S3. Obě nabízí propojení s Money S3, limitem je maximální počet vedených poplatníků.

Řada TaxEdit – Complet

Komplety v této řadě jsou určeny komukoli, tedy nejenom uživatelům Money S3 (ovšem i tyto komplety obsahují napojení na Money S3). V nabídce této řady jsou tentokrát celkem tři varianty systému, označené jako TaxEdit – Complet I až Complet III. Všechny komplety v této řadě umožňují vést neomezený počet daňových poplatníků.

Typová řada TaxEdit pro Money S3 TaxEdit***
Název kompletu (klepněte pro více informací) TaxEdit START TaxEdit S3 TaxEdit
Complet I
TaxEdit
Complet II
TaxEdit
Complet III
V ceně propojení s Money S3 Ano Ano Ano Ano Ano
Určen pouze pro uživatele Money S3 Ano Ano Ne Ne Ne
Neomezený počet poplatníků Ne
(max 1)
Ne
(max 10)
Ano Ano Ano
Cena licence ZDARMA** 4 600 Kč 15 800 Kč 8 900 Kč 24 200 Kč

Stáhnout

Koupit

Objednat

Objednat

Objednat

Cena pro registrované uživatele TaxEdit S3*  Ne  Ne 7 900 Kč 4 450 Kč 12 100 Kč
Cena následné roční aktualizace 0,- 1 990,- 5 790,- 3 190,- 8 790,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
* Registrovaní uživatelé TaxEditu (včetně verze START) mají nárok na 50% slevu na první licenci při zakoupení libovolné plné verze programu TaxEdit Complet I–III. Objednávka musí obsahovat platné registrační číslo uživatele.
** Verzi TaxEdit START je možné bezplatně využívat dva roky.
*** Verze TaxEdit Complet I-III objednávejte e-mailem na adrese obchod@cshk.cz.

 


 

Podrobný popis kompletů

TaxEdit START

Obsahuje tyto moduly

 • DPH (Přiznání, Kontrolní hlášení DPH, žádost o vrácení daně zahraničním osobám, žádost o zrušení registrace pro DPH).
 • Daň z příjmů (PO, FO, sociální a zdravotní pojištění, výkazy).
 • Registrace (Přihláška k registraci PO, FO – univerzální, PO, FO k DPH, zrušení registrace).
 • Zaměstnanci (Prohlášení poplatníka DzPFO závislé a funkčních požitků, Oznámení zaměstnavatele a Čestné prohlášení zaměstnavatele, což platí pro zaměstnance se ZTP).
 • Silniční daň (Kartotéka vozidel, Přiznání roční i kvartální, filtry k plnění přiznání i kartotéky).

Omezení verze TaxEdit START:

 • Nutnost registrace – po bezplatné elektronické registraci uživatele je zkušební verze plně funkční dva roky.
 • Omezení na dva roky – licence START se uděluje jednomu uživateli maximálně pro dvě po sobě následující kalendářní verze.
 • Omezení v počtu záznamů – kartotéky vozidel a nemovitostí jsou omezeny na 10 záznamů (v tiskopisech neomezeno).
 • Omezení v počtu tisků – pro každou daň (tiskopis) lze zpracovat a vytisknout agendu pouze jednoho daňového subjektu (poplatníka).
 • Před bezplatnou registrací nelze využít funkčnost elektronického podání a odběr aktualizačních balíčků – servicepacků e-mailem.
 • Bez registrace jsou výtisky z programu označeny přetiskem „Neregistrovaná verze“. Po uplynutí 30 dnů bez registrace jsou tisky opět normální, funkčnost je ale omezena na možnost editace pouze prvních stránek formulářů.

Licence je určena pro jednoho poplatníka s možností aktivace na jednom počítači.


TaxEdit S3

Obsahuje totéž co verze TaxEdit START a navíc následující moduly:

 • Majetkové daně, Přiznání k dani z nemovitosti (universální), Kartotéka nemovitostí, Přiznání k dani darovací, Přiznání k dani darovací – osvobozený majetek, Prohlášení o použití prostředků z osvobození, Přiznání k dani dědictví, darování a z převodu nemovitostí).
 • Spotřební daň (Přiznání ke spotřební dani, Uplatnění nároku na vrácení daně podle jednotlivých typů).
 • Další registrace – Odštěpné závody a provozovny – příloha, Daň z nemovitostí – příloha, Spotřební daně.

Licence je určena pro maximálně 10 poplatníků s možností aktivace na jednom hlavním a jednom dalším počítači uživatele.


TaxEdit – Complet I

Obsahuje tyto moduly:

 • Daň z příjmů kompletní (FO, PO, sociální a zdravotní pojištění, výkazy).
 • DPH (Přiznání, Kontrolní hlášení DPH, žádosti o vrácení daně, žádost o zrušení registrace pro DPH).
 • Silniční daň (Kartotéka vozidel, Přiznání roční i kvartální, filtry k plnění přiznání i kartotéky).
 • Přihlášky a Registrace (vše kromě majetkových daní).
 • Závislá činnost (Prohlášení zaměstnance, Vyúčtování, Přílohy, Výpočet daně, Hlášení zaměstnavatele, ZTP).
 • Srážková daň (Vyúčtování, Přílohy, Hlášení plátce daně, Oznámení plátce daně při sražení zahraničnímu subjektu).

Licence je určena pro neomezený počet poplatníků s možností aktivace na jednom hlavním a jednom dalším počítači uživatele.


TaxEdit – Complet II

Obsahuje tyto moduly:

 • Majetkové daně, Přiznání k dani z nemovitosti (universální), Vložka do přiznání k dani z nemovitostí, Přiznání k dani darovací, Přiznání k dani darovací – osvobozený majetek, Prohlášení o použití prostředků z osvobození, Přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.
 • Kartotéka nemovitostí s automatickým sestavením řádného, dodatečného i dílčích přiznání.
 • Další registrace – Daň z nemovitostí.

Licence je určena pro neomezený počet poplatníků s možností aktivace na jednom hlavním a jednom dalším počítači uživatele.


TaxEdit – Complet III

Obsahuje tyto moduly:

 • Slučuje obsah verzí Complet I a Complet II.
 • Všechny verze obsahují i další pomocné formuláře jako plné moci, žádosti o vrácení přeplatku, platební příkazy apod.
 • Complet verze obsahují archiv verzí tiskopisů od roku 1995.

Licence je určena pro neomezený počet poplatníků s možností aktivace na jednom hlavním a jednom dalším počítači uživatele.


Ceny jsou uvedeny bez DPH.
*Registrovaní uživatelé TaxEditu (včetně verze START) mají nárok na 50% slevu na první licenci při zakoupení libovolné plné verze programu TaxEdit Complet
I-III. Objednávka musí obsahovat platné registrační číslo uživatele.