Skladové analýzy

Funkce modulu Skladové analýzy

S modulem Skladové analýzy získávají uživatelé Money S3 silný nástroj z kategorie tzv. „Business Intelligence“ řešení. Tento modul je se svou bezkonkurenční cenou a rozsahem funkčnosti v kategorii účetních programů naprosto ojedinělý. Skladové analýzy poskytují uživatelům Money S3 přehled o veškerých nákupech, prodejích a zisku. Údaje lze seskupovat a třídit podle mnoha kritérií, jak je například období, odběratelé, zakázky a řada dalších, včetně podrobného filtrování a sčítání až po jednotlivé doklady. Uživatelům z řad obchodníků, manažerů, analytiků či obchodních zástupců modul umožní vytěžit maximum informací ze skladů Money S3 a přinést nový pohled na jejich hospodaření. Napomáhá zvyšovat a optimalizovat prodej, obratovost a ziskovost. Odhalováním rizikových i silných míst v podnikání posílí konkurenceschopnost a zajistí další růst společnosti.

Koupit Skladové analýzy v e-shopu.

 

Přínos pro uživatele BI modulu Skladové analýzy

 • S plně integrovaným modulem typu „Business Intelligence“ pracujete přímo v prostředí Money S3 s úplnou vazbou na modul Sklad.
 • K dispozici máte až deset typů analýz s libovolným pohledem na data (skladové pohyby), přičemž každou analýzu je možné převzít či upravit z předem připravených šablon, jako jsou například „zisk zásob za období“, „obrat zásob za období a odběratele“, „zisk odběratelů“, „prodej podle středisek, zakázek, činností“ a další.
 • Výpočet analýz je oproti jiným řešením bez SQL serveru velmi rychlý; podle počtu skladových pohybů trvá řádově desítky vteřin až několik minut.

  Skladové analýzy podle nastavené konfigurace

 • Výpočet analýz se provádí vždy k aktuálnímu stavu skladu a je proto také kdykoli okamžitě k dispozici v režimu off-line. Aktualizaci jednotlivých analýz je pak možné provést jediným stiskem myši a ušetřit si tak čas.
 • Výsledné analýzy lze zobrazit ve formě přehledného seznamu, seskupené podle vybraných parametrů se sumarizací nákupu, prodeje, zisku a měrných jednotek, a to vše se zobrazením až do úrovně jednotlivých dokladů, včetně možnosti jejich zobrazení a úprav.
 • Každý seznam snadno a rychle můžete exportovat do programu Microsoft Excel a ulehčit si tak další zpracování profesionální analýzy.

  Konfigurace skladových analýz

 • Grafická podoba seznamů se ve formě přehledných grafů zobrazuje na kartě Money / Money Dnes.
 • K dispozici je celkem dvanáct parametrů, podle kterých lze sestavovat vlastní analýzy: kmenová karta, sklad, skladová skupina, měrná jednotka, pohyb, datum, IČ, firma, geografická oblast, a tři kontrolingové proměnné (středisko, zakázka, činnost).
 • Vzájemná kombinace či filtrace parametrů je hračkou, díky čemuž lze velmi snadno sestavit například pohled na prodej z vybraného skladu po jednotlivých odběratelích (s výběrem pouze těch, kteří odpovídají podle filtru, například skupině „Dealer A“) a to vše včetně roztřídění pro jednotlivé regiony.
 • Vedle nastavení parametrů analýzy lze vymezit i období, které zpracuje (včetně variabilních proměnných typu minulý/aktuální/příští  den/týden/měsíc/kvartál/rok). Zisk je možné kalkulovat jako čistou marži, hrubou marži nebo účetní zisk.
 • Složené karty můžete sledovat buď jako celek, nebo jejich každou komponentu zvlášť. Samozřejmě se lze mezi nimi rychle přepínat a sledovat tak obojí.
 • Doklady vstupující do analýz si libovolně filtrujete podle toho, zda jsou prodejní, nákupní nebo interní, a rapidně tak zvyšujete možnosti sledování vašeho zisku či prodeje.

Vyzkoušejte si modul Skladové analýzy!

Uživatelům licencovaných verzí Money S3 se na kartě Analýzy v rámci této nabídky zobrazí volby modulu Účetní analýzy a Účetní sestavy a dále Skladové analýzy. Uživatelé si mohou Skladové analýzy spustit (vyzkoušet) celkem desetkrát, poté se volba znepřístupní.

Dále si můžete vyzkoušet veškeré funkce modulu i ve verzi Money S3 Start, kde je modul implicitně zapnut a funkční až do překročení běžných limitů verze Start.

IT Produkt 2011

Modul Skladové analýzy byl oceněn jako IT produkt roku 2011

Jak si modul Skladové analýzy zakoupit

Modul Skladové analýzy se za cenu 6 990 Kč bez DPH dá koupit formou rozšíření licence Money S3. Modul si také můžete snadno objednat on-line přímo z internetu.

Zakoupení Skladových analýz se vztahuje k celému kompletu včetně jeho dalších síťových či lokálních licencí. Zákazník namísto stávající licence obdrží nové SW licenční číslo, které již obsahuje tento modul. Rozšíření nemá vliv na cenu dalších licencí, ty zůstávají na úrovni daného kompletu, ale má vliv na výši ceny u služby Aktualizace. Při objednávce je třeba uvést číslo licence, kterou si o modul Skladové analýzy přejete rozšířit.

Standardní vlastnosti