Mzdy a personalistika

Seznam zaměstnanců

Účetní program používá tento seznam k uchování základních údajů o vašich zaměstnancích (osobní údaje, mzdové údaje a propojení na knihu jízd) a jako podklad pro způsob výpočtu mezd.

V personální části uchováváte základní údaje o zaměstnanci, v mzdové pak evidujete sazby (hodinová, měsíční, prac. poměr, příplatky – na přání lze tuto část vést i jako tzv. složkovou mzdu), nezdanitelné částky (nezdanitelný základ, děti, invalidita atd.) a platby (údaje nutné pro správné platby záloh a vyúčtování mezd).

Ze seznamu zaměstnanců můžete tisknout přehled zaměstnanců, jejich mzdové listy, potvrzení čistých příjmů, evidenci důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech a další sestavy.

Zobrazení zaměstnanců v programu Money S3

Zpracování mezd

Pro vlastní zpracování využijete seznam mzdových karet. V každém měsíci zavedete každému zaměstnanci jeho mzdovou kartu, která je složená ze záložek Odpracováno, Hrubá mzda, Vyúčtování zaměstnanec, Vyúčtování zaměstnavatel a případně i Náhrada mzdy za nemoc. Zadáním těchto údajů připravíte mzdy vašich zaměstnanců k závěrečnému zpracování.

Zobrazení měsíční karty mzdy pro jednotlivého zaměstnance

Doplňkové seznamy

Zadávání personálních a mzdových dat vám ulehčují tři doplňkové seznamy – seznam pracovních poměrů, státních svátků a odvodů (časově rozlišitelných parametrů mezd).

Zaúčtování záloh a mezd

Je závěrečnou volbou, kterou během zpracování provádíte. Na základě pořízených mzdových karet vám tato funkce vytvoří a zaúčtuje odpovídající závazkové doklady pro zadané období, přičemž je podporováno i zaúčtování na jednotlivá střediska („střediskové mzdy“).

Evidence srážek se zůstatky

Téměř každý zaměstnavatel se někdy potkal s potíži svých zaměstnanců v podobě exekucí apod. Je to smutné, ale i Money S3 musí umět s těmito srážkami počítat. Na Kartě zaměstnance je možné nastavit si celkovou hodnotu srážky a potom podle nastavení se sráží absolutní (hodnota v Kč) nebo relativní (procento mzdy) částka z čisté mzdy, dokud zaměstnanec „není na nule“.

Na seznamu srážek je kromě toho tisková sestava Historie srážek, která rychle zobrazí celkovou sumu již uplatněných srážek. Na každou stránku se pak při zaúčtování mezd tvoří samostatný závazkový doklad.

Karta slouží k nastavení přesné podoby zůstatku a typu srážky

Tiskové sestavy mezd

Pro vytvořené a zpracované mzdy existuje řada tiskových sestav. Jedná se o listinu záloh, vyúčtování mezd, vyúčtování zdravotních pojišťoven, sociálního pojištění, zákonného pojištění, daně z příjmů fyzických osob, srážkové daně z příjmů, přehledu nepřítomností, přehledu o počtu zaměstnanců a výčetku záloh a mezd. Přímo z Money S3 je možné odeslat písemnosti na ČSSZ, Finanční správu a zdravotní pojišťovny. Podrobnosti k elektronickému podání jsou popsány v samostatném dokumentu, který naleznete na elektronicka_podani.

Na základě pořízených mzdových karet dojde k celkovému zaúčtování

Odeslání výplatního lístku e-mailem ve formátu PDF

Jedním tlačítkem máte možnost zaslat Výplatní lístek pro označené mzdy e-mailem ve formátu PDF. Pro výplatní lístek můžete nastavit PIN (heslo) na Kartě zaměstnance.

Možnost odeslat výplatní lístek i ve formátu PDF

Target S3 – pokročilé možnosti vedení personalistiky a mezd

Náročným zájemcům o rozsáhlejší vedení zmíněných agend, popř. organizacím s větším počtem zaměstnanců doporučujeme ke shlédnutí www stránky věnované personálnímu informačnímu systému Target S3, který umožňuje on-line komunikaci a synchronizaci údajů s daty účetního programu Money S3.

Standardní vlastnosti