Money S3 Kasa (Professional)

Koupit v e-shopu

Stáhnout verzi zdarma

Systém Money S3 Kasa je samostatný program, který slouží k přímému maloobchodnímu prodeji na pokladně. Je maximálně přizpůsoben rychlému prodeji zásob, se zvláštním zřetelem na ovládání pouze pomocí klávesnice (všechny funkce potřebné k prodeji lze vyvolat pomocí klávesových zkratek) nebo dotykové obrazovky (touch screenu).Money S3 Kasa pracuje jako on-line klient na datech vytvořených v programu Money S3, použití v off-line režimu není možné. K prodeji používá standardní doklad z Money S3, tedy prodejku, a umožňuje on-line výběr a odpis skladových zásob, tisk prodejek, používání cenových hladin včetně partnerských, úhrady nepeněžními platidly a tvorbu informačních sestav. Vzhledem k určení programu pro používání na prodejnách nelze provádět nákup, změny prodejních cen na kartách zásob ani pořizování nových zásob.

Tvorba prodejek

 • V horní části obrazovky je zřetelný displej, na kterém vidíte aktuální informace o prodeji.

  Tvorba prodejky určitého zboží

 • Pod displejem je nástrojová lišta s velkými ikonami určená pro ovládání pomocí dotykové obrazovky (vidíte zde i klávesové zkratky pro ovládání z klávesnice). Lišta obsahuje všechny funkce používané při běžném prodeji, jako je vytvoření vratky, refundace prodejky, zadání či zrušení slevy, otevření pokladní zásuvky, hotovostní příjem a výběr z pokladny včetně vytvoření příslušného dokladu, tvorba výčetky z platidel, uzávěrek apod.
 • V pravé části obrazovky části vidíte seznam zásob Money S3 s možností výběru skladu (ve verzi Professional) a variantního třídění podle skladových skupin. Zásoby lze i libovolně filtrovat.
 • Výběrem zásob ze skladu nebo zadáním kódu zásoby (PLU, EAN či Katalogové číslo) je v levé části obrazovky generována položka dokladu s možností aktuální změny ceny.
 • Položky jsou přidávány do prodejky v dolní části obrazovky. Na prodejce vidíte vždy momentální součet cen položek a lze zadat i celkovou slevu za doklad a z adresáře Money S3 vybrat adresu odběratele (adresy můžete i on-line přidávat či opravovat).
 • Při uložení dokladu je prodejka automaticky vytištěna a současně dojde k on-line odpisu zásob ze skladu a zařazení prodejky do účetnictví v Money S3.

Přijetí platby za prodejku

 • Při uložení prodejky je vyvolán dialog Zaplaceno, který vám nabídne částku k úhradě a provede výpočet částky k vrácení.

  Po uložení prodejky se objeví karta Zaplaceno

 • V Money S3 Kasa Professional lze nadefinovat libovolná nepeněžní platidla včetně jejich kurzu a zaúčtování. Takto můžete přijímat úhrady platebními kartami, různými typy stravenek i cizími měnami a tyto možnosti lze při jedné platbě i kombinovat.

  V Money S3 Kasa Professional lze nadefinovat libovolná nepeněžní platidla

 • V konfuguraci si můžete zadat úkony, které program automaticky provede po uložení prodejky a provedení platby, jako je tisk prodejky či uzamčení dokladu.

Další funkce

 • Money S3 Kasa obsahuje standardní menu s nabídkou dalších funkcí. I v tomto menu se lze pohybovat prostřednictvím klávesnice.
 • Program umožňuje řadu tiskových výstupů, jako jsou uzávěrky prodeje, platidel, pokladních i zákazníků, hodinové zprávy, přehledy slev a přirážek a sestavy zásob, skladových skupin i skladů.

  Program umožňuje několik druhů uzávěrek dle vybraných parametrů

 • Kdykoliv si můžete zobrazit statistiku prodeje nebo informace o pohybech zásob, objednávkách a výrobních číslech.

  Vyřízené a nevyřízené rezervace či objednávky za určité časové období

 • Na dotykové obrazovce můžete používat i pomocnou klávesnici Windows, kterou vyvoláte přímo z programu.
 • Během práce můžete změnit agendu či konfiguraci, přidat pokladní komponentu, odhlásit uživatele (pokladní) nebo uzamknout pokladnu.

Technické požadavky

Technické požadavky naleznete zde.

Ceny a varianty nabízených kompletů

Verze Popis Cena*
Money S3 Kasa Standard Určen pro menší prodejny. Pracuje pouze se základní cenou, nelze zadat slevu. Pracuje pouze s prvními 1000 skladovými kartami a adresami a jedním skladem (prvním v seznamu). Umožňuje pouze platby v hotovosti. Nelze instalovat do sítě. Zdarma**

stáhnout

Money S3 Kasa Professional Pracuje bez jakýchkoli omezení verze Standard. Může pracovat v síti proti síťovým datům Money S3. Před koupí S3 Kasa Professional je nutno vlastnit placený komplet Money S3 s modulem Sklady a Objednávky, čili minimálně komplet Lite. 3 990 Kč

Koupit

* Cena je uvedena bez DPH.
** Verze Money S3 Kasa Standard je součástí běžného Money S3, tedy i bezplatné verze start.

Stažení Money S3 Kasa Standard

Tato verze je součástí instalačního balíčku Money S3 Start, naleznete ho na stránkách „ke stažení“.

Solitea Česká republika » Pokladny a prodejní systémy » Pokladní software » Money S3 Kasa (Professional)

Standardní vlastnosti