Fakturace

Vystavené a přijaté faktury

Účetní program Money S3 uchovává vystavené a přijaté faktury ve dvou samostatných seznamech, jejich struktura je však podobná. Faktury můžete podle přání vystavovat/přijímat jako prosté, s položkami, anebo s položkami s vazbou na sklady a objednávky. Již vystavené či přijaté faktury lze kdykoli vytisknout v mnoha různých variantách (např. jako fakturu, dodací list, daňový doklad, složenku, balíkovou průvodku atd.).

Samozřejmostí je u dokladů jejich automatické číslování, možnost slevy na doklad, snadná tvorba dobropisů, vedení a sledování kreditu pro jednotlivé odběratele nebo možnosti kontroly splatnosti faktur pro právě zvoleného odběratele. Doklady lze tisknout a exportovat do PDF, včetně elektronického podpisu a odeslání e-mailem.

Náhled na fakturu vystavenou v programu Money S3

Předpřipravené typy faktur

Zjednodušenému zadávání faktur v účetním programu napomáhají připravené typy faktur nebo chcete-li šablony, které vám na přání předvyplní formulář vystavované faktury.

Takovým typem faktury může být například „běžná faktura“ a „dobropis“. Typ faktury umožňuje automaticky navolit a vyplnit do nově vystaveného/přijatého dokladu řadu kritérií (např. způsob platby, dobu splatnosti, předkontaci, číselnou řadu a mnoho dalších) a výrazně tak urychlit a zjednodušit zadávání dokladů.

Šablony pro usnadnění fakturace

Faktury bez položek

Jsou nejjednodušším typem faktur. Pro jejich vystavení stačí vyplnit pouze části „Popis“ (číslo dokladu, data atd.), „Dodavatel“ a „Odběratel“ (můžete si je vybrat z Adresáře, nebo vepsat přímo do adresního pole ve faktuře a pak nechat do Adresáře připsat). V části „Ceny“ pak zadáte cenu faktury – na pomoc budete mít daňovou tabulku pro kalkulaci DPH, která vám sama dopočítá chybějící hodnoty (základ daně, daň či cenu s daní) včetně volitelného zaokrouhlení.

Faktury s položkami: ruční nebo s vazbou na sklady, objednávky

Umožňují vložit na doklad faktury více položek. Položky mohou být zadány ručně (budete odečítat zálohu), anebo mohou být zařazeny ze skladu, nabídek, objednávek, dodacích listů a rezervací. Ručně zadané položky vložíte jednoduše pomocí tlačítka „Přidat“ a následným zadáním popisu, ceny a množství položky. Zvolíte-li vazbu na skladový a objednávkový systém, můžete přetahovat položky ze skladu přímo do faktur. Dále máte k dispozici i výběr dle výrobních čísel či výběr z dodávek. Do faktury můžete přenášet i položky z kompletních dokladů – z poptávek, nabídek, objednávek, skladových dodacích listů. Pro každou položku faktury lze rovněž zvolit i samostatné zaúčtování.

Možnosti jednotlivých operací s fakturami

Hromadná fakturace

Účentní program umožňuje rovněž velmi snadno vystavit hromadnou fakturu – při výběru odběratele v Adresáři postačí označit více adres a potvrdit – místo jedné konkrétní adresy pak uvidíte číslo, označující celkový počet odběratelů.

Podání on-line – export do internetových aplikací přepravců

Podání online je webová aplikace určená pro hromadné podavatele – smluvní partnery České pošty, PPL, GLS connect, DPD – DELISprint, FOFR a GEIS Parcel CZ. Slouží pro zpracování podkladů potřebných k podání poštovních poukázek a zásilek, k archivaci dat o podaných zásilkách a k tisku adresních štítků. V seznamu Vystavených faktur je na nástrojové liště tlačítko Podání online. Pomocí této funkce můžete exportovat buď označené, nebo všechny vystavené faktury ve formátu CSV, který lze importovat do online aplikace, a to jako adresáta nebo zásilku. Po exportu se zobrazí standardní okno pro uložení souboru, který lze současně vytisknout.

Podaní on-line

Možnost importovat data do internetové aplikace České pošty