Evidence tržeb vám pomůže zvládnout EET přímo v Money S3

Modul Evidence tržeb ocení všichni podnikatelé a firmy, kterých se týká elektronická evidence tržeb (EET). S jeho pomocí vše vyřešíte přímo ve známém prostředí Money S3 a snadno tak splníte legislativní požadavky.Řešení usnadní evidenci tržeb zejména podnikům, které nepotřebují prodávat v terénu a vyhovuje jim práce s EET v PC. Pro náročnější prodej nebo prodej pomocí dotykových terminálů jsou určené moduly Money S3 Kasa Professional a maloobchodní systém Prodejna SQL S3.Díky tomu, že modul Evidence tržeb funguje v prostředí Money S3, dokáže využít data z ostatních modulů. Nemusíte tak data synchronizovat s jiným systémem nebo dokonce zadávat dvakrát. Stejně tak doklady vystavené pomocí Evidence tržeb se automaticky projeví v souvisejících částech systému (např. v účetnictví).Modul Evidence tržeb koupíte za 1 490 Kč bez DPH na e-shopu Money.

Snadné nastavení i příprava dokladů

Evidenci tržeb aktivujete na kartě Prodejního místa (najdete ji v menu Seznamy/Ostatní), kde zatrhnete volbu Evidovat tržbu a zadáte potřebné údaje:

 • označení provozovny, které jste získali od finanční správy,
 • režim tržby,
 • certifikát EET.

Základní nastavení evidence tržeb. Zatímco označení provozovny vám přidělí finanční správa, pokladní místo můžete označit podle svého uvážení.

Základní nastavení evidence tržeb. Zatímco označení provozovny vám přidělí finanční správa, pokladní místo můžete označit podle svého uvážení.

Pomocí jednoduchého konfigurátoru poté nastavíte a otestujete komunikaci se serverem státní správy. Máte tak jistotu, že doklady v pořádku odejdou a že vás Money na případné chyby v komunikaci upozorní.

Tržby můžete pomocí modulu evidovat na:

 • příjmových i výdajových pokladních dokladech,
 • interních dokladech,
 • vydaných i přijatých prodejkách,
 • běžných i zálohových vydaných fakturách.

Abyste měli jistotu, že vystavené doklady systém eviduje v režimu evidence tržeb a odešle je serveru státní správy, vidíte při jejich tvorbě zelenou ikonu EET. Najdete ji pravém dolním rohu vytvářeného dokladu. Pokud připravujete fakturu, která do evidence tržeb nespadá, jednoduše označení EET zrušíte.

Zelené označení určuje, že doklad spadá do elektronické evidence tržeb. Odškrtnutím tlačítka EET určíte, že se do ní nezařadí.

Zelené označení určuje, že doklad spadá do elektronické evidence tržeb. Odškrtnutím tlačítka EET určíte, že se do ní nezařadí.

Veškeré účtenky máte archivované v Money S3

Po uložení dokladu modul odešle informace finanční správě a ta vám obratem (do 2 vteřin) pošle unikátní fiskální identifikační kód (FIK). Poté vystavíte EET účtenku. Kromě částky a dalších obvyklých údajů na ní nesmí chybět:

 • fiskální identifikační kód,
 • bezpečnostní kód poplatníka
 • a v případě off-line provozu podpisový kód poplatníka (uvádí se, pokud nemůžete získat FIK).

Hotovou účtenku pak v Money kdykoliv najdete v detailech příslušného dokladu v záložce Účtenky EET. Odtud také můžete poslat účtenku, kterou se vám nepodařilo odeslat hned při vydání dokladu (například kvůli výpadku internetu). Podle zákona to musíte udělat nejpozději do 48 hodin od jejího vystavení. Usnadní vám to modul S3 Automatic, který dokáže účtenky zkontrolovat každý den a potřebné doklady automaticky odešle.

EET účtenky jsou také součástí tiskových sestav dokladů, ke kterým se vztahují.

EET účtenka vystavená v režimu off-line obsahuje podpisový kód poplatníka (PKP), který zabírá i několik řádků.

EET účtenka vystavená v režimu off-line obsahuje podpisový kód poplatníka (PKP), který zabírá i několik řádků.

Modul také nabízí dva způsoby, jak EET účtenky stornovat.

 1. Stornujete celý doklad, ke kterému se účtenka váže. Stornující účtenku pak vytvoří Money S3 automaticky.
 2. V seznamu Účtenky EET najdete konkrétní účtenku a pomocí tlačítka Storno tržby ji zrušíte. Modul pak automaticky vytvoří stornující účtenku.

Zjednodušte si EET a kupte si modul Evidence tržeb za 1 490 Kč bez DPH.

Koupit modul Evidence tržeb