Daňová evidence (Jednoduché účetnictví)

Předkontace

Ve vedení daňové evidence účetního programu Money S3 pomocí předkontací přímo určíte, kam se jednotlivé doklady či položky dokladů na základě úhrad zaúčtují v peněžním deníku.

Peněžní deník

Daňová evidence v programu Money S3 nabízí peněžní deník, který přesně odpovídá své tiskové podobě a schraňuje veškeré údaje z pokladen a bank. Samozřejmě se v něm také zúčtovávají všechny příjmy a výdaje.

Jednotlivé záznamy, které v peněžním deníku jsou, přímo v něm dál rozúčtujete nebo přeúčtujete. Také v něm jednoduše najdete zdrojový doklad daného záznamu. Stačí u záznamu kliknout na tlačítko Zdroj a zobrazí se zdrojový doklad, který můžete rovnou opravit. A přímo z něj upravíte i hradicí doklad.

Zobrazení peněžního deníku v Money S3

Banka, pokladna

Ve vedení daňové evidence účetního programu Money S3 vedete pro úhrady dokladů a další peněžní operace libovolný počet bankovních účtů či pokladen v různých měnách. Daňová evidence Money S3 vám její vedení usnadňuje i pomocí speciální funkce homebanking. S ní jednoduše předáte platební příkaz přímo do banky a naopak výpis z banky rovnou zaúčtujete i bez ručního přepisování dokladů.

Závazky, pohledávky

Daňová evidence Money S3 má pro vás řešení i v případě, že nepoužíváte fakturaci, a přesto potřebujete mít přehled o závazcích a pohledávkách. Jednoduše vytvoříte závazkový či pohledávkový doklad, se kterým pracujete podobně jako s fakturou. Tyto doklady využijete hlavně při účtování mezd, leasingových splátek, pojištění apod.

Daň z přidané hodnoty

Daňová evidence dává plátcům daně z přidané hodnoty možnost vyplnění a přímého tisku Daňového přiznání z Money S3. Daňové přiznání v Money S3 má přesný formát daňového formuláře, který jinak vyplňujete ručně a každý plátce si jej musí vyzvednout na finančním úřadu. Vyplněný formulář pak jen vytisknete, podepíšete a pošlete finančnímu úřadu, nebo ho opatříte elektronickým podpisem a podáte ho on-line.

Peněžní deník v tiskové podobě v programu Money S3

Aparát kontroly úhrad

Ve vedení daňové evidence najdete také propracovanou sadu funkcí pro kontrolu úhrad. Díky ní si přehledně zobrazíte seznam upomínkovatelných pohledávek a snadno je vytisknete. Navíc doplníte vlastní text pro první, druhou a poslední upomínku. Jednoduše zpracujete i penalizovatelné pohledávky a nechybí ani přehledy dlužníků a věřitelů.

Účetní tiskové sestavy a přehledové sestavy

Většina uživatelů účetního programu potřebuje kromě standardních výkazů a tiskových sestav (přiznání k DPH, peněžní deník, výkaz příjmů a výdajů, stav závazků a pohledávek ke dni) ještě speciální sestavy. Ukazují například obrat zboží podle jednotlivých odběratelů či přehledy podle materiálu na skladě. Daňová evidence Money S3 proto nabízí i přehledové sestavy včetně grafických výstupů.

Možnost vytvoření účetní přehledové sestavy dle vlastních parametrů

Možnost vytvoření účetní přehledové sestavy dle vlastních parametrů

Závěrkové operace – uzavření roku, počáteční stavy

Ve vedení daňové evidence musíte každý rok (kalendářní i účetní) jednou ročně uzavřete a účetní pohyby i neuhrazené doklady „převedete“ do roku následujícího. Daňová evidence Money S3 vám k tomu dává Závěrkové operace.

Kromě zmíněných funkcí také například automaticky převedou a založí do nového účetního roku veškeré bankovní účty a pokladny. A to přesně tak, jak jste je nadefinovali v předcházejícím roce (včetně zkratky, názvu a veškerých definic, vyjma počátečního stavu). Do nového roku samozřejmě převedete i neuhrazené závazky a pohledávky.

Další výhoda daňové evidence v Money S3 je, že pokud s účtováním v tomto programu úplně začínáte, pomocí Závěrkových operací jednoduše zavedete počáteční stavy peněžního deníku a DPH.

Číselné řady a seznamy

Pro automatické číslování všech typů dokladů při vedení daňové evidence využijete rozsáhlé seznamy číselných řad. Sami si přitom navolíte samostatné číselné řady pro jednotlivé typy dokladů.

Kromě číselných řad máte k dispozici i další užitečné seznamy – mezi nejdůležitější patří střediska, zakázky a činnosti. Tyto položky můžete zadat na většinu dokladů, a proto podle nich také snadno filtrujete a tisknete téměř ve všech přehledech ve vedení daňové evidence.

Elektronická podání usnadní komunikaci s daňovým portálem ministerstva financí

Účetní program Money S3 podporuje přímou komunikaci s Ministerstvem financí ČR, konkrétně přes Daňový portál MFČR – podatelnu EPO (Elektronická podání). Daňová evidence Money S3 vám tak umožní přímo odeslat veškeré tiskoviny nutné k podání daní .

Z Money S3 tak odešlete: Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Výpis z evidence pro daňové účely (Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti) a Přiznání k dani z příjmů.

Standardní vlastnosti