Adresář

Přehledné vedení kontaktů

Modul Adresář účetního programu Money S3, coby hlavní pomocník obchodního manažera, nabízí velmi rozsáhlé možnosti správy kontaktů. Každou adresu lze volitelně zařadit do některé z přednastavených skupin (např. Dodavatelé a Odběratelé), mezi kterými lze rychle přepínat; využít je možné samozřejmě všechny standardní funkce jako je seřazení a filtrování. Adresní karta obsahuje množství údajů včetně samostatných variant adres pro provozovnu, fakturační adresu a obchodní jméno. Ke každé adrese lze vést neomezené množství kontaktních osob a sledovat řadu dalších užitečných podrobností, jako je například poslední pohledávka apod.

Adresní klíče

Velmi silným nástrojem Adresáře je možnost vést si neomezené množství vlastních atributů kontaktních adres (např. „účastník veletrhu“, „projevil zájem“, „nutno znovu kontaktovat“ apod.), které lze přiřazovat jednotlivým adresám. Podle těchto klíčů je možno kontakty dále třídit, hromadně měnit, odebírat či přiřazovat.

Adresář zobrazuje skupiny, adresy a osoby

Evidence akcí s kontaktem

Ke každé adrese si můžete přiřadit tzv. uživatelskou akci, která uchovává událost (včetně data a času) spojenou adresou – např. telefonní kontakt, schůzka, zaslání nabídky. Akce s adresou lze třídit, tisknout, filtrovat, přidělovat je jako úkol zadaným pracovníkům, sledovat, zda jsou splněny či nikoli atd. Máte tak pod kontrolou vše, co jste k zadané akci prováděli či nechali provádět, a to oceníte nejenom v situaci, kdy si tyto akce zobrazíte v průběhu telefonního hovoru s vaším obchodním partnerem.

Jednoduché CRM již v základu Money S3 pomocí karty Aktivity

Napojení na Registr plátců DPH

Money S3 je přímo propojen na Registr plátců DPH. Tlačítkem On-line Info / Registr plátců DPH – kontrola firmy  vyvoláte pro kartu adresy pod kurzorem, která má zadáno DIČ, informační okno s výsledkem, zda se jedná o spolehlivého plátce DPH. Ve spodní části se zobrazuje seznam zveřejněných bankovních účtů. V Uživatelské konfiguraci si můžete nastavit automatickou kontrolu spolehlivosti plátců DPH při vystavovaní dokladů.

Ověření spolehlivosti plátce DPH

Ověření spolehlivosti plátce DPH

Napojení na službu On-line Info – prolustrujte si své obchodní partnery

Účetní program Money S3 je propojen s On-line Info – službou Firemní lustrátor společnosti Bisnode. Tato služba běží standardně na internetu a vy jejím prostřednictvím získáte přímo z Adresáře podrobné informace o zadané firmě (základní údaje, kreditní skóring, platební morálku, činnosti, informace o konkurzu či likvidaci, účetní závěrky nebo dokonce i úplné kreditní zprávy o subjektu a další.).

Přístup ke službě najdete v Adresáři pod tlačítkem On-line Info. Na výběr máte dvě funkce: Lustrace zobrazí na základě IČ údaje přímo o společnosti, kterou máte v seznamu Adresáře pod kurzorem; druhou možností je Vyhledání, kde můžete do systému ručně vložit IČ libovolné společnosti.

Obě funkce vás automaticky navedou na portál služby Bisnode. Při prvním použití je potřeba se zaregistrovat a službu aktivovat v Money S3. Celý proces nastavení pro účetní program Money S3 je přehledně popsaný přímo na www stránkách služby.

Napojení na službu Semafor CRIBIS.CZ – okamžitá informace o finanční situaci partnerů

Uživatelé Money S3 mají jako první v ČR rovněž k dispozici automatické propojení Adresáře s novou službou společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech a vedle kontaktu v Adresáři zobrazí formou názorného grafického ukazatele – semaforu informaci o možné rizikovosti vašich obchodních partnerů.

Zelená barva znamená, že v obchodních vztazích postačí jen standardní opatrnost. U subjektu označeného oranžovou barvou by měl uživatel zvýšit ostražitost při uzavírání smluv a jiných obchodních aktivit. S firmou, u které svítí červený indikátor, se doporučuje při uzavírání obchodů, zejména pak obchodních případů většího objemu, být mimořádně opatrný. Podrobný význam barev, přidělovaných jednotlivým kontaktům a metodika, podle které se tyto barvy určují v systému Semafor CRIBIS, jsou podrobně popsány zde. Více informací o službách, které CRIBIS.CZ nabízí uživatelům Money S3, naleznete zde.

Semafor Cribis: rychlý přehled o hospodářském stavu obchodních partnerů

Napojení na semafor CreditCheck

Podobně jako semafor Cribis funguje i služba CreditCheck, také totiž zajišťuje jednoduchý přehled o míře bezpečnosti obchodování s obchodními partnery. Vizualizována je stejným způsobem a mezi oběma službami se lze snadno přepínat.

V obchodní praxi se často setkáváte s potřebou provádět hromadné adresní operace, např. rozeslání nových ceníků, pozvánek, novoročenek a dalších. Adresář účetního programu Money S3 má komfortní funkci pro hromadný tisk poštovních adres na samolepící štítky či obálky a je rovněž schopen předat do vašeho e-mailového klienta seznam vybraných e-mailových adres – pochopitelně včetně možnosti využití adresních klíčů a filtrování.

Hromadné adresní operace a tisk štítků

Integrace se službou Logobox – když potřebujete logo svého partnera

Adresář je přímo propojený s internetovou službou Logobox, veřejnou a bezplatnou databází log českých a slovenských firem. V případě, že v je databázi uložené logo firmy s IČ zadaným na adresní kartě, dá se jednoduchým způsobem načíst přímo do karty.

Tisk adresních štítků rovnou z Money S3

Tisk adresních štítků rovnou z Money S3